БиблиотекаСигурност в сгради, киберсигурност

Шинопровод или кабел – кое решение е по-надеждно и безопасно? Отговор дава Ейч Ай Инженеринг

8 мин.


Потреблението на енергия в промишлените предприятия непрекъснато се увеличава. В същото време се налага различните части на съоръженията да се пускат в експлоатация за по-кратко време. Мястото, което остава за разпределителните мрежи и енергийното захранване намалява, кабелните канали и трасета стават все по-малки или се използват за няколко вида кабели. „И така, как да преценим кое е оптималното решение – шинопровод или кабел? За да изберем, трябва да знаем предимствата и недостатъците на двата метода на електрозахранване на промишлените инсталации“, коментираха за Инженер.bg от фирма Ейч Ай Инженеринг, инженерингова компания за проектиране и доставка на оборудване в сферата на електрозахранването.Електрозахранващите системи се състоят от кабелни проводници, които се разполагат в съответните кабелни трасета. В зависимост от изискванията за напречното сечение и за мрежата се използват кабели с четири или с пет проводника. За по-големи напречни сечения се използват т. нар. едножилни проводници, а при много големи напречни сечения – проводник с няколко едножилни твърди проводника. Определянето на напречното сечение в такива случаи зависи от много фактори, които формират т.нар. изчислителна база, съгласно действащите стандарти. Освен това трябва да се спазват инструкциите на производителите за полагането на кабелите (радиуси на огъване, температури на обработка и т.н.). Всички тези условия водят до монтиране на електрическите проводници в поне едно или две кабелни трасета с ширина от 500 до 600 mm.


От много години като алтернатива на кабелопроводите се предлагат шинопроводи на различни производители. При проектирането на система за енергозахранване с шинопроводи се прилагат същите стандарти и изисквания, както при кабелното свързване. Предимства като по-малки размери и различни възможности за разполагане са очевидни.Изборът на подходяща енергозахранваща система зависи основно от следните съображения:

 - Изисквания на свързаните потребители;

 - Безотказност и безопасност;

 - Конкретни условия за разполагане;

 - Размер на номиналните токове;

 - Ограничения и условия за монтаж;

 - Разходи.


„Една енергозахранваща система обикновено изисква много висока степен на безотказност. Никое предприятие не може да си позволи престои и свързаните с това оперативни и/или производствени загуби. Това изискване може да бъде изпълнено както с кабелни, така и с шинопроводни системи“, коментираха от Ейч Ай Инженеринт.


Конкретните условия играят важна роля в избора на електрозахранваща система. Вариантът с кабели заема много повече място, отколкото шинопроводният вариант. С шинопроводи може безпроблемно да се променя посоката под ъгъл 90°. Кабелопроводите изискват големи радиуси на огъване или съответно тройници с големи размери.


Шинопроводите се използват за токове от около 430 A (б.ред. при алуминий) или 600 A (б.ред. при мед). Чрез паралелно прокарване на няколко шинопровода може да се пренася ток от порядъка на няколко хиляди ампера. За такива токове вече почти не се използват кабели за електрозахранване. От друга страна, при токове под 350 А, почти никой няма да използва шинопровод, защото би бил в голяма степен преоразмерен.В много промишлени инсталации се налагат промени или разширяване, които обаче не трябва да налагат големи прекъсвания в производството. Това води до значителни трудности при проектирането и монтажа на кабелното захранване. В зависимост от конкретните условия, окабеляването се прави поетапно. Именно тук се забелязва друго голямо предимство на шинопроводите. Те могат да се монтират на места, където след инсталирането не е необходимо да се осигурява достъп. Така например, те се монтират най-горе или най-отзад в магистралните трасета. Поетапното инсталиране също е възможно и е безпроблемно, тъй като отделните сегменти са с максимална дължина от 3000 mm. Когато кабелното свързване става поетапно, това води до затруднения. Всеки електротехник познава ситуацията, в която тежки и твърди проводници се полагат в канали, които са труднодостъпни или се намират на голяма височина. Ако се налага тези кабели да бъдат прехвърляни под или през други видове кабели, това изисква значителни разходи на време и труд.


Кабелите и шинопроводите могат да бъдат както с алуминиеви, така и с медни проводници. „Това обстоятелство трябва да се вземе предвид различно покачващите се цени на суровините. Цените на медта рязко се повишиха в последните години, докато цените на алуминия не са се увеличили толкова много и преди всичко ръстът не е толкова бърз. В началото и в края всеки проводник трябва да бъде свързан със съответните входни/изходни точки“, коментираха от Ейч Ай Инженеринг. Кабелите използват известните кабелни обувки, които се пресоват към проводника. При шинопроводите има различни възможности на свързване. В зависимост от точката на свързване съществуват присъединителни елементи, които се произвеждат с точните размери. Връзката между присъединителния елемент и точката на свързване (например клеми на прекъсвач) се осъществява с изключително гъвкави метални ленти. Ширината и напречното сечение на лентите се определят според номиналния ток. В зависимост от ситуацията шинопроводите могат да бъдат произведени с т.нар. „кабелни глави“. Това означава, че в края на шинопровода върху шината са запоени свободни кабелни краища, които са свързани към клемите по същата технология на свързване както при кабелите.„В заключение можем да кажем, че всяко едно решение трябва да бъде добре обосновано както технически, така и икономически. Но общовалидно сравнение на разходите към настоящия момент не е възможно. Конкретните изпълнения на различни обекти обаче показват, че кабелното свързване със съответните кабелни трасета става все по-скъпо в сравнение с шинопроводите“, заявиха още в заключение от HI Инженеринг.


Повече информация за Ейч Ай Инженеринг, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!


Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Ейч Ай Инженеринг, Megabarre, pixabay.com

Още от нашите библиотеки

Библиотека

Роботи

Библиотека

Пречистване на питейни води

Библиотека

Термопомпени системи

Библиотека

Ключове и контакти

Библиотека

Сигурност в сгради, киберсигурност

Библиотека

Хранително-вкусова промишленост

Библиотека

Медицинска техника

Библиотека

Софтуер за индустрията и строителството

Библиотека

MachTech 2021

Библиотека

WaterTech 2019

Библиотека

Панаир 2019