БиблиотекаСигурност в сгради, киберсигурност

Как умните LED технологии на Ledvancе ще направят градовете по-сигурни и безопасни?

6 мин.

 

 

Нещо идва, за да направи градовете по-безопасни и това не са Батман и Робин! Всъщност това е уличното осветление, разработено с идеята да подобри градския живот. Ще могат ли да си комуникират кръстовищата, зоните за паркиране и градското осветление? Ще подават ли сигнали на участниците в движението и ще спомогнат ли за избягването на инциденти? И какво може да се очаква от новите технологии? На всички тези въпроси в следващите редове отговор дава лидерът в производството на иновативни продукти за осветление, както и на интелигентни свързани осветителни решения (Smart Home) – компанията Ledvancе, дъщерно дружество на Osram, чийто продукти на българския пазар предлага Ритбул.

 

 

Живот в града или живот на село? Отговорът все по-често е в полза на града. Градското население непрекъснато расте, като данните сочат, че броят на жителите в градовете по света нараства с огромните 60 милиона годишно. По прогнозни данни на ООН, до 2050 г. около 70% от хората ще живеят в градовете.

 

Увеличаването на градското население обаче означава и по-висока консумация на енергия. Например за осветление. Според Международната енергийна агенция (International Energy Agency) за осветление се изразходва около 20% от световното производство на електроенергия. От друга страна градовете не могат без изкуствено осветление. То кара хората да се чувстват в безопасност и създава добри предпоставки за бизнес и туризъм.

 

В тази ситуация, на помощ идват новите технологии. Все повече градове се насочват към използване на енергийно-ефективни LED технологии. Ход, продиктуван от стремежа драстично да се намалят разходите за осветление. „Само в САЩ, едно по-широко използване на светодиоди би могло да спести около 348 тераватчаса (TWh) електроенергия до 2027 г. Подобно количество енергия е еквивалентно на годишното електропроизводство на 44 големи електроцентрали, а това означава икономия в размер на над 30 млрд. долара, според информация на Министерството на енергетиката на САЩ”, коментираха от Ledvancе.

 

Следващата стъпка включва инсталирането на умни улични системи за осветление, базирани на технологии като Интернет на нещата (IoT), комуникация от машина към машина – М2М (machine-to-machine) или възможност за директна комуникация между устройствата.

 

Това може би звучи малко като научнофантастичен филм, но благодарение на M2M мрежите и използването на улични LED осветителни системи скоро ще е възможно включване и изключване на отделни улични осветителни тела, в зависимост от необходимостта от светлина”, коментираха от Ритбул.

 

Предвижда се тези индивидуални умни улични осветителни тела да бъдат свързани безжично към сервизен център с цел централно управление на осветлението. „Пример за подобно решение е системата за управление на улично осветление Street Light Control (SLC) на Osram. Това е система, базирана на мрежа от LED светлини, със софтуер, която позволява осветлението да се използва самостоятелно или в група”, поясниха от водещата българска търговска фирма Ритбул.

 

Възможността за управление на уличното осветление от разстояние допринася и за опазване на околната среда, тъй като това намалява емисиите от парникови газове. Прилагането на технологията означава постоянен контрол върху уличното осветление, което ще улесни идентифицирането на грешки и бързото им отстраняване. Нещо повече, осветлението, съобразено с потребностите, ще направи градските пространства по-привлекателни и по-безопасни.

 

Умните улични лампи биха могли дори да бъдат адаптирани, така че да отговарят на атмосферните условия. Например, мигайки в червено да предупреждават за приближаващи се бури или наводнения. Светлините могат също да променят оттенъка си според периода от деня или плътността на трафика.

 

Разбира се, и пред тези технологии стоят редица предизвикателства. Но независимо от това, те вече променят градовете и начина на живот в тях. Пример за това е немският град Виперфюрт (Wipperfürth), където технология на Osram позволява осветлението да изпраща информация чрез Bluetooth. Понастоящем в пешеходните зони и парковете са монтирани 20 модерни LED светлинни колони, оборудвани със система за управление на уличното осветление и технология, наречена Einstone, която излъчва Bluetooth сигнал. Този сигнал може да се приема от смартфони и посредством съответното приложение потребителят получава достъп както до обща информация, така и до такава за конкретни магазини и ресторанти или къде има свободни места за паркиране.

 

 

Информация за фирма Ритбул ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

 

Източник на снимковия материалРитбулLedvancе

Още от нашите библиотеки

Библиотека

Роботи

Библиотека

Пречистване на питейни води

Библиотека

Термопомпени системи

Библиотека

Ключове и контакти

Библиотека

Сигурност в сгради, киберсигурност

Библиотека

Хранително-вкусова промишленост

Библиотека

Медицинска техника

Библиотека

Софтуер за индустрията и строителството

Библиотека

MachTech 2021

Библиотека

WaterTech 2019

Библиотека

Панаир 2019