2 ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово с публично състезание за технологично оборудване за STEM център

13.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на технологично оборудване за изграждане на STEM център в ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово“ обяви 2 Основно училище „Неофит Рилски“ – Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на технологично оборудване за изграждане на STEM център в ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово“ обяви 2 Основно училище „Неофит Рилски“ – Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 13.01.2021 г.

  • 04.02.2021 г.

  • 30200000: Доставки

  • 04993-2021-0002

  • https://app.eop.bg/today/103059