2 ОУ „Димитър Благоев“ – Благоевград с публично състезание за техническо оборудване

26.02.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на техническо оборудване за изграждане и оборудване на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ във Второ основно училище „Димитър Благоев“, гр. Благоевград“ обяви Второ основно училище „Димитър Благоев“ – Благоевград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на техническо оборудване за изграждане и оборудване на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ във Второ основно училище „Димитър Благоев“, гр. Благоевград“ обяви Второ основно училище „Димитър Благоев“ – Благоевград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 26.02.2021 г.

  • 17.03.2021 г.

  • 30200000: Доставки

  • 05957-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/114445