„Мини Марица-изток“ с публично състезание за доставка на полиуретанови пръстени за ГТЛ

16.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на полиуретанови пръстени за ГТЛ“ обяви „Мини Марица-изток“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на полиуретанови пръстени за ГТЛ“ обяви „Мини Марица-изток“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.04.2021 г.

  • 12.05.2021 г.

  • 44425000: Доставки

  • 00265-2021-0046

  • https://app.eop.bg/today/127713