„Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения“

14.09.2021 г.2 мин.

"Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения" по обособени позиции, както следва:
- обособена позиция №1 - "Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за УНСС, СК „Бонсист“ и апартамент на ул. „Веслец“ №22“;
- обособена позиция №2 - „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за УОБ – с. Равда“;
- обособена позиция №3 - „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на РЦДО в гр. Хасково“;
- обособена позиция №4 - „Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на УНСС и поделения в блокове №№ 9, 23 вх.А и вх. Б; 24; 26; 36 вх.Б ; 38; 40 вх.А; 53 вх. Б; 55 вх. В и Г; 61 вх. А и студентски стол № 33 в гр. София, управлявани от П“ССО“ - УНСС“

 • "Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения" по обособени позиции, както следва:
  - обособена позиция №1 - "Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за УНСС, СК „Бонсист“ и апартамент на ул. „Веслец“ №22“;
  - обособена позиция №2 - „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за УОБ – с. Равда“;
  - обособена позиция №3 - „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на РЦДО в гр. Хасково“;
  - обособена позиция №4 - „Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на УНСС и поделения в блокове №№ 9, 23 вх.А и вх. Б; 24; 26; 36 вх.Б ; 38; 40 вх.А; 53 вх. Б; 55 вх. В и Г; 61 вх. А и студентски стол № 33 в гр. София, управлявани от П“ССО“ - УНСС“

 • 14.09.2021 г.

 • 08.10.2021 г.

 • 09310000: Доставки

 • 00062-2021-0049

 • https://app.eop.bg/today/158656