„Доставка на апаратура по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии” и оборудване за нуждите на Институт по обща и неорганична химия

14.09.2021 г.1 мин.

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на апаратура по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии” и оборудване за нуждите на Институт по обща и неорганична химия – БАН по обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция № 1 – Доставка на многоканална изследователска станция;
Обособена позиция № 2 – Доставка на едноканална система за електрохимични изследвания;
Обособена позиция № 3 – Доставка на автоматичен филм апликатор;
Обособена позиция № 4 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 броя лабораторни инкубатори/термостати.

 • Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на апаратура по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии” и оборудване за нуждите на Институт по обща и неорганична химия – БАН по обособени позиции“, както следва:
  Обособена позиция № 1 – Доставка на многоканална изследователска станция;
  Обособена позиция № 2 – Доставка на едноканална система за електрохимични изследвания;
  Обособена позиция № 3 – Доставка на автоматичен филм апликатор;
  Обособена позиция № 4 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 3 броя лабораторни инкубатори/термостати.

 • 14.09.2021 г.

 • 08.10.2021 г.

 • 38000000

 • 01146-2021-0001

 • https://app.eop.bg/today/158645