ЦСОП – Шумен с обява за изграждане на външен асансьор

10.06.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Изграждане на външен асансьор за осигуряване достъпна среда към съществуваща училищна сграда на ЦСОП, гр. Шумен, УПИ XVIII, Училище, кв. № 483“ обяви Център за специална образователна подкрепа – Шумен на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Изграждане на външен асансьор за осигуряване достъпна среда към съществуваща училищна сграда на ЦСОП, гр. Шумен, УПИ XVIII, Училище, кв. № 483“ обяви Център за специална образователна подкрепа – Шумен на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 10.06.2021 г.

  • 21.06.2021 г.

  • 45214230: Строителство

  • 00649-2021-0003

  • https://app.eop.bg/today/142006