ХТМУ с търг за разработване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна инсталация

23.06.2022 г.1 мин.

Възложител: ХТМУ

Предмет на поръчката: Разработване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна инсталация в Химикотехнологичен и металургичен университет за нуждите на договор № КП-06 ПН57/18 от 2021 г. „Параметричен анализ на мултифизични процеси в абсорбционни хладилни системи за ефективно оползотворяване на топлинна енергия“ – II.

  • Възложител: ХТМУ

    Предмет на поръчката: Разработване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна инсталация в Химикотехнологичен и металургичен университет за нуждите на договор № КП-06 ПН57/18 от 2021 г. „Параметричен анализ на мултифизични процеси в абсорбционни хладилни системи за ефективно оползотворяване на топлинна енергия“ – II.

  • 23.06.2022 г.

  • 05.07.2022 г.

  • 38970000: Доставки

  • 00891-2022-0013

  • https://app.eop.bg/today/220024