УНСС с търг за изпълнение на мярка С1 – Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници

24.11.2022 г.1 мин.

Възложител: УНСС

Предмет на поръчката: „Изпълнение на мярка С1 – Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници чрез изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия, чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор)“.

  • Възложител: УНСС

    Предмет на поръчката: „Изпълнение на мярка С1 – Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници чрез изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия, чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор)“.

  • 24.11.2022 г.

  • 24.11.2022 г.

  • 71000000: услуги

  • 00062-2022-0067

  • https://app.eop.bg/today/253178