УНСС с публично състезание за периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации

20.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в студентски общежития, блокове с №№ 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г и 61А на П „ССО“ – УНСС и евакуационно осветление...“ обяви Университет за национално и световно стопанство на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в студентски общежития, блокове с №№ 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г и 61А на П „ССО“ – УНСС и евакуационно осветление...“ обяви Университет за национално и световно стопанство на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 20.11.2020 г.

  • 09.12.2020 г.

  • 50413000: Услуги

  • 00062-2020-0032

  • https://app.eop.bg/today/87449