УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна търси изпълнител за частична подмяна на захранващ водопровод Ф350

07.08.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Частична подмяна на захранващ водопровод Ф350, свързващ УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД с водоснабдителните зони № 4 и № 5 на „ВиК Варна“ ООД“ обяви Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 45231300: Строителство.

 

Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 17.08.2020 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 00502-2020-0014

 

 

 • Обществена поръчка с предмет „Частична подмяна на захранващ водопровод Ф350, свързващ УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД с водоснабдителните зони № 4 и № 5 на „ВиК Варна“ ООД“ обяви Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

   

  Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 45231300: Строителство.

   

  Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 17.08.2020 г.

   

  Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

   

  Номер: 00502-2020-0014

   

   

 • 07.08.2020 г.