УМБАЛ „Света Екатерина“ – София с обява за абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на вентилационна и климатична техника

13.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична, вентилационна техника и климатична техника със специализирано предназначение, с две обособени позиции“ обяви Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД – София на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична, вентилационна техника и климатична техника със специализирано предназначение, с две обособени позиции“ обяви Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД – София на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 13.01.2021 г.

  • 22.01.2021 г.

  • 50800000: Услуги

  • 00010-2021-0002

  • https://app.eop.bg/today/102936