Търг за мълниезащитно въже с вградени оптични влакна обяви Електроенергиен системен оператор

21.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна OPGW, самоносещ оптичен кабел за монтаж на въздушни линии с напрежение 110 кV и по високо, арматура и аксесоари“ обяви „Електроенергиен системен оператор“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна OPGW, самоносещ оптичен кабел за монтаж на въздушни линии с напрежение 110 кV и по високо, арматура и аксесоари“ обяви „Електроенергиен системен оператор“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 21.09.2020 г.

  • 20.10.2020 г.

  • 32520000: Доставки

  • 01379-2020-0121

  • https://app.eop.bg/today/68963