Търг за доставка на резервни части за възстановяване на машини обяви Национална компания „Железопътна инфраструктура ДП“

07.08.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за възстановяване на машини от лека пътна механизация производство на фирма „Робел“ обяви Национална компания „Железопътна инфраструктура ДП“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 34900000: Доставки.

 

Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 24.08.2020 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 00233-2020-0043

 
 • Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за възстановяване на машини от лека пътна механизация производство на фирма „Робел“ обяви Национална компания „Железопътна инфраструктура ДП“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

   

  Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 34900000: Доставки.

   

  Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 24.08.2020 г.

   

  Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

   

  Номер: 00233-2020-0043

   
 • 07.08.2020 г.