Търг за доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане обяви ВиК Пазарджик

26.03.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти“ обяви Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД гр.Пазарджик на сайта на Агенция по обществените поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 38410000: Доставки.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 28.04.2020 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 05729-2020-0002

 • Обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти“ обяви Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД гр.Пазарджик на сайта на Агенция по обществените поръчки.

   

  Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 38410000: Доставки.

   

  Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 28.04.2020 г.

   

  Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

   

  Номер: 05729-2020-0002

 • 26.03.2020 г.