Търг за доставка и монтаж на котел обяви ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

25.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на котел с комбинирана горелка на нафта и природен газ за нуждите на Военноморски клуб – Варна към Териториален отдел Варна, ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ обяви Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на котел с комбинирана горелка на нафта и природен газ за нуждите на Военноморски клуб – Варна към Териториален отдел Варна, ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ обяви Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 25.09.2020 г.

  • 05.10.2020 г.

  • 39715200: Доставки

  • 00515-2020-0041

  • https://app.eop.bg/today/79342