ТП на НОИ – Търговище с търг за поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за ДГ и АВР

23.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР) в ТП на НОИ - Търговище“ обяви Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр. Търговище на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР) в ТП на НОИ - Търговище“ обяви Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр. Търговище на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.04.2021 г.

  • 18.05.2021 г.

  • 50532300: Услуги

  • 00145-2021-0038

  • https://app.eop.bg/today/131536