ТП на НОИ – Габрово обяви търг за доставка, монтаж и др. на климатици

12.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“ обяви Териториално поделение на Национален осигурителен институт -– Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“ обяви Териториално поделение на Национален осигурителен институт -– Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 12.04.2021 г.

  • 14.05.2021 г.

  • 39717200: Доставки

  • 00145-2021-0029

  • https://app.eop.bg/today/126409