ТП ДГС „Омуртаг“ с търг за доставка чрез закупуване и монтаж на климатици

17.03.2023 г.1 мин.

Възложител: ТП ДГС „Омуртаг“

Предмет на поръчката: „Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ТП ДГС „Омуртаг“.

  • Възложител: ТП ДГС „Омуртаг“

    Предмет на поръчката: „Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ТП ДГС „Омуртаг“.

  • 17.03.2023 г.

  • 27.03.2023 г.

  • 39717200: Доставки

  • 02711-2023-0064

  • https://app.eop.bg/today/278706