ТП „ДГС Елхово“ обяви открита процедура за доставка на електро и железарски материали

08.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово“ обяви Териториално поделение „Държавно горско стопанство Елхово“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово“ обяви Териториално поделение „Държавно горско стопанство Елхово“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 08.03.2021 г.

  • 01.04.2021 г.

  • 44316400: Доставки

  • 02716-2021-0021

  • https://app.eop.bg/today/114821