„Топлофикация София“ с публично състезание за доставка на пластинчати топлообменници за абонатни станции

20.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на пластинчати топлообменници за абонатни станции“ обяви „Топлофикация София“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на пластинчати топлообменници за абонатни станции“ обяви „Топлофикация София“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 20.11.2020 г.

  • 09.12.2020 г.

  • 44622100: Доставки

  • 00277-2020-0049

  • https://app.eop.bg/today/92515