„Топлофикация София“ с обява за доставка на резервни части за димни и въздушни вентилатори

20.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за димни и въздушни вентилатори на ЕК № 9 в ТЕЦ „София“ обяви „Топлофикация София“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за димни и въздушни вентилатори на ЕК № 9 в ТЕЦ „София“ обяви „Топлофикация София“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 20.11.2020 г.

  • 30.11.2020 г.

  • 38570000: Доставки

  • 00277-2020-0050

  • https://app.eop.bg/today/89526