„Топлофикация Русе“ с обява за доставка на трифазен сух силов трансформатор

01.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на трифазен сух силов трансформатор за собствени нужди /когенерация/“ обяви „Топлофикация Русе“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на трифазен сух силов трансформатор за собствени нужди /когенерация/“ обяви „Топлофикация Русе“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 01.03.2021 г.

  • 11.03.2021 г.

  • 31170000: Доставки

  • 00678-2021-0008

  • https://app.eop.bg/today/114850