Топлофикация – Разград с търг за извършване на ремонти на Генератор AVK тип DIG 140 k/4

23.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Извършване на аварийни ремонти на Генератор AVK тип DIG 140 k/4 на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ), собственост на „Топлофикация-Разград” АД“ обяви дружеството на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Извършване на аварийни ремонти на Генератор AVK тип DIG 140 k/4 на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ), собственост на „Топлофикация-Разград” АД“ обяви дружеството на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.04.2021 г.

  • 12.05.2021 г.

  • 50530000: Услуги

  • 03671-2021-0003

  • https://app.eop.bg/today/130890