„Топлофикация – Плевен“ със състезание за доставка на промишлена арматура за енергиен котел

15.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на промишлена арматура за енергиен котел ПБКЗ 120 тона“ обяви „Топлофикация – Плевен“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на промишлена арматура за енергиен котел ПБКЗ 120 тона“ обяви „Топлофикация – Плевен“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 15.01.2021 г.

  • 05.02.2021 г.

  • 42130000: Доставки

  • 00375-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/103781