Топлофикация Плевен АД а търг за доставка на тръби

13.05.2022 г.1 мин.

Топлофикация Плевен АД обяви обществена поръчка с предмет "Доставка на стоманени електрозаварени правошевни тръби".

  • Топлофикация Плевен АД обяви обществена поръчка с предмет "Доставка на стоманени електрозаварени правошевни тръби".

  • 13.05.2022 г.

  • 26.05.2022 г.

  • 44162000: Доставки

  • 00375-2022-0010

  • https://app.eop.bg/today/210882