Топлофикация - Плевен АД с търг за доставка на техническа течна натриева основа

24.06.2022 г.1 мин.

Възложител: Топлофикация - Плевен АД

Предмет на поръчката: Доставка на техническа течна натриева основа.

  • Възложител: Топлофикация - Плевен АД

    Предмет на поръчката: Доставка на техническа течна натриева основа.

  • 24.06.2022 г.

  • 22.07.2022 г.

  • 24311520: Доставки

  • 00375-2022-0016

  • https://app.eop.bg/today/220544