Топлофикация Русе АД с търг за доставка на тръби и система от елементи за топлопроводи

23.06.2022 г.1 мин.

Възложител: Топлофикация Русе АД

Предмет на поръчката: Доставка на тръби и система от елементи за топлопроводи с топлоносител гореща вода, по зададени технически характеристики.

  • Възложител: Топлофикация Русе АД

    Предмет на поръчката: Доставка на тръби и система от елементи за топлопроводи с топлоносител гореща вода, по зададени технически характеристики.

  • 23.06.2022 г.

  • 13.07.2022 г.

  • 44163000: Доставки

  • 00678-2022-0025

  • https://app.eop.bg/today/218842