ТЕЦ Марица изток 2 с обява за доставка на комутационна апаратура

12.05.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на комутационна апаратура за цех КИП и А“ обяви ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на комутационна апаратура за цех КИП и А“ обяви ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 12.05.2021 г.

  • 25.05.2021 г.

  • 38810000: Доставки

  • 00246-2021-0063

  • https://app.eop.bg/today/131958