ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД с търг за доставка на 9 бр. редуктори за питатели сурови въглища на КА-1 и КА-2

25.05.2023 г.1 мин.

Възложител: ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

Предмет на поръчката: Доставка на 9 броя редуктори за питатели сурови въглища на КА-1 и КА-2.

  • Възложител: ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

    Предмет на поръчката: Доставка на 9 броя редуктори за питатели сурови въглища на КА-1 и КА-2.

  • 25.05.2023 г.

  • 30.06.2023 г.

  • 42140000: Доставки

  • 00246-2023-0115

  • https://app.eop.bg/today/298877