Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци

08.10.2021 г.1 мин.

Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци 

  • Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци 

  • 08.10.2021 г.

  • 18.10.2021 г.

  • 45233252: Строителство

  • 00309-2021-0011

  • https://app.eop.bg/today/165385