Състезание за доставка на сух силов трансформатор обяви НЕК

25.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „ВЕЦ „Видима“ - Сух силов трансформатор 6,3/0,4kV, 100 kVA за собствени нужди на централата - доставка“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „ВЕЦ „Видима“ - Сух силов трансформатор 6,3/0,4kV, 100 kVA за собствени нужди на централата - доставка“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 25.09.2020 г.

  • 20.10.2020 г.

  • 31213200: Доставки

  • 00026-2020-0048

  • https://app.eop.bg/today/74538