Столична община с открита процедура за резервни части за индустриални метални ролетни врати

08.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за индустриални метални ролетни врати в завод за МБТ на отпадъци – ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ обяви Столична община на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за индустриални метални ролетни врати в завод за МБТ на отпадъци – ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ обяви Столична община на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 08.03.2021 г.

  • 07.04.2021 г.

  • 50800000: Услуги

  • 00087-2021-0029

  • https://app.eop.bg/today/110835