Столична община с открита процедура за инверторни климатизатори

08.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ обяви Териториално поделение Столична община на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ обяви Териториално поделение Столична община на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 08.03.2021 г.

  • 01.04.2021 г.

  • 39717200: Доставки

  • 00087-2021-0028

  • https://app.eop.bg/today/98644