Столична община с търг за инженеринг – проектиране и строителство на обект

29.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО“ обяви Столична община на сайта на Агенция по обществените поръчки.

Подобни търгове могат да бъдат намерени в профила на Столична община в АОП: https://app.eop.bg/buyer/1240 .

  • Обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО“ обяви Столична община на сайта на Агенция по обществените поръчки.

    Подобни търгове могат да бъдат намерени в профила на Столична община в АОП: https://app.eop.bg/buyer/1240 .

  • 29.04.2021 г.

  • 02.06.2021 г.

  • 45000000: Строителство

  • 00087-2021-0063

  • https://app.eop.bg/today/122374