„Софийска вода“ с публично състезание за части, консумативи и др. за „Хах Ланге“

26.02.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части, консумативи, резервни модули и сервизна поддръжка за уреди „Хах Ланге“ обяви „Софийска вода“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части, консумативи, резервни модули и сервизна поддръжка за уреди „Хах Ланге“ обяви „Софийска вода“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 26.02.2021 г.

  • 24.03.2021 г.

  • 38550000: Доставки

  • 00435-2021-0008

  • https://app.eop.bg/today/111680