„Софийска вода“ обяви открита процедура за доставка на многослойни тръби от PEHD

24.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на многослойни тръби от PEHD за открито полагане без пясъчно легло“ обяви „Софийска вода“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на многослойни тръби от PEHD за открито полагане без пясъчно легло“ обяви „Софийска вода“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 24.11.2020 г.

  • 21.12.2020 г.

  • 44162000: Доставки

  • 00435-2020-0076

  • https://app.eop.bg/today/71153