Служба „Военна полиция“ с обява за доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство

16.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство“ обяви Служба „Военна полиция“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство“ обяви Служба „Военна полиция“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.09.2020 г.

  • 25.09.2020 г.

  • 31215000: Доставки

  • 00951-2020-0003

  • https://app.eop.bg/today/78387