Служба „Военна полиция“ с обява за доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства

23.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“ обяви Служба „Военна полиция“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“ обяви Служба „Военна полиция“ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.11.2020 г.

  • 30.11.2020 г.

  • 31215000: Доставки

  • 00951-2020-0007

  • https://app.eop.bg/today/88558