СКИС с обява за компоненти за системи за наблюдение и контрол

16.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на компоненти за системи за наблюдение и контрол“ обяви Стационарна комуникационна и информационна система СКИС /военно формирование 38040/ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на компоненти за системи за наблюдение и контрол“ обяви Стационарна комуникационна и информационна система СКИС /военно формирование 38040/ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.09.2020 г.

  • 28.09.2020 г.

  • 30000000: Доставки

  • 03435-2020-0006

  • https://app.eop.bg/today/78000