СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Чипровци с обява за доставка и монтаж на климатик

21.08.2019 г.1 мин.

Обществена поръчка за доставка и монтаж на климатик, за нуждите на ТП ДГС – Чипровци, обяви СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Чипровци на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодовете на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) са:

 - 42512000: Климатични инсталации;

 - 42512200: Стенни климатици. 

 

Срокът за получаване на офертите е 16:30 часа на 02.09.2019 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 9091602

 • Обществена поръчка за доставка и монтаж на климатик, за нуждите на ТП ДГС – Чипровци, обяви СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Чипровци на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

   

  Кодовете на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) са:

   - 42512000: Климатични инсталации;

   - 42512200: Стенни климатици. 

   

  Срокът за получаване на офертите е 16:30 часа на 02.09.2019 г.

   

  Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

   

  Номер: 9091602

 • 21.08.2019 г.