Сервизно обслужване на седем броя повдигателни съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

21.09.2022 г.1 мин.

Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

Предмет на поръчката: Сервизно обслужване на седем броя повдигателни съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, съгласно техническо задание и спецификация.

  • Възложител: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

    Предмет на поръчката: Сервизно обслужване на седем броя повдигателни съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, съгласно техническо задание и спецификация.

  • 21.09.2022 г.

  • 24.10.2022 г.

  • 00246-2022-0190

  • https://app.eop.bg/today/237604