Община Елена: Ремонт /рехабилитация, реконструкция на улици и тротоари

02.04.2024 г.1 мин.

Възложител: Община Елена

Предмет на поръчката: Ремонт /рехабилитация, реконструкция на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Елена, стопанисвани от Община Елена

  • Възложител: Община Елена

    Предмет на поръчката: Ремонт /рехабилитация, реконструкция на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Елена, стопанисвани от Община Елена

  • 02.04.2024 г.

  • 02.05.2024 г.

  • Строителство

  • 00619-2024-0010

  • https://app.eop.bg/today/372739