Ремонт на водопонизителна система в СПСОВ Кубратово

21.09.2022 г.1 мин.

Възложител: СОФИЙСКА ВОДА АД

Предмет на поръчката: Ремонт на водопонизителна система в СПСОВ Кубратово. На Изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на дейностите.

  • Възложител: СОФИЙСКА ВОДА АД

    Предмет на поръчката: Ремонт на водопонизителна система в СПСОВ Кубратово. На Изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на дейностите.

  • 21.09.2022 г.

  • 12.10.2022 г.

  • 00435-2022-0094

  • https://app.eop.bg/today/240174