Община Брацигово: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Розово

10.07.2024 г.1 мин.

Възложител: Община Брацигово

Предмет на поръчката:Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Розово, общ. Брацигово

  • Възложител: Община Брацигово

    Предмет на поръчката:Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Розово, общ. Брацигово

  • 10.07.2024 г.

  • 01.08.2024 г.

  • Строителство

  • 00765-2024-0012

  • https://app.eop.bg/today/406765