Община Главиница: Реконструкция и рехабилитация на водопроводи

11.06.2024 г.1 мин.

Възложител: Община Главиница

Предмет на поръчката:
Реконструкция и рехабилитация на водопроводи

  • Възложител: Община Главиница

    Предмет на поръчката:
    Реконструкция и рехабилитация на водопроводи

  • 11.06.2024 г.

  • 04.07.2024 г.

  • Строителство

  • 00368-2024-0009

  • https://app.eop.bg/today/395459