Община Чипровци: Реконструкция на пътна мрежа на територията на общината

09.07.2024 г.1 мин.

Възложител: Община Чипровци

Предмет на поръчката:
Реконструкция на пътна мрежа на територията на община Чипровци по 3 (три) обособени позиции

  • Възложител: Община Чипровци

    Предмет на поръчката:
    Реконструкция на пътна мрежа на територията на община Чипровци по 3 (три) обособени позиции

  • 09.07.2024 г.

  • 30.07.2024 г.

  • Строителство

  • 01031-2024-0010

  • https://app.eop.bg/today/406848