Община Хитрино: Реконструкция, ремонт, поддържане на водопроводни системи и съоръж.

09.02.2024 г.1 мин.

Възложител: Община Хитрино

Предмет на поръчката: Реконструкция, основен ремонт и поддържане на водопроводни системи и съоръженията към тях на територията на община Хитрино при възникване на необходимост

  • Възложител: Община Хитрино

    Предмет на поръчката: Реконструкция, основен ремонт и поддържане на водопроводни системи и съоръженията към тях на територията на община Хитрино при възникване на необходимост

  • 09.02.2024 г.

  • 05.03.2024 г.

  • Строителство

  • 00172-2024-0003

  • https://app.eop.bg/today/355406