Община Раднево: Реконструкция на общински път SZR 2153 /II-57, Сърнево – Раднево/

09.02.2024 г.1 мин.

Възложител: Община Раднево

Предмет на поръчката: Реконструкция на общински път SZR 2153 /II-57, Сърнево – Раднево/ - Даскал Атанасово

  • Възложител: Община Раднево

    Предмет на поръчката: Реконструкция на общински път SZR 2153 /II-57, Сърнево – Раднево/ - Даскал Атанасово

  • 09.02.2024 г.

  • 01.03.2024 г.

  • Строителство

  • 00662-2024-0001

  • https://app.eop.bg/today/356436